» קבורה » מנא » מנה » לובינסכיי מר ליבוביץ׳ 1896-1965
לובינסכיי מר ליבוביץ׳ 1896-1965
לובינסכיי מר ליבוביץ׳
1896-1965

דגם: 00000192894

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם