» קבורה » גומל » אוסובץי » אבדוהליכובה ניליה שכירובנה 1937-1983
אבדוהליכובה ניליה שכירובנה 1937-1983
אבדוהליכובה ניליה שכירובנה
1937-1983

דגם: 00000192100

סוגי שירות ומחירון

$80

$210
$55

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם