» קבורה » כלינכוביצ׳י » קלינקוביץי » בוהמן לב נומוביץ׳ 1892-1966
בוהמן לב נומוביץ׳ 1892-1966
בוהמן לב נומוביץ׳
1892-1966

דגם: 00000019187

סוגי שירות ומחירון

$120

$300
$100

$270
$0
$20
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם