» קבורה » בראגין » ברגין » פרידמן גירש שלמוביץ׳ 1888-1947
פרידמן גירש שלמוביץ׳ 1888-1947
פרידמן גירש שלמוביץ׳
1888-1947

דגם: 00000019123

סוגי שירות ומחירון

$125

$350
$105
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם