» קבורה » גומל » דרום 1 » איבינדר אברמוביץ׳ 1889-1966
איבינדר  אברמוביץ׳ 1889-1966
איבינדר אברמוביץ׳
1889-1966

דגם: 00000018487

סוגי שירות ומחירון

$80

$210
$55

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם