» קבורה » השבטו » השבטו » אלץ מורדכו בורוך אברומוביץ׳ 1879-1943
אלץ מורדכו בורוך אברומוביץ׳ 1879-1943
אלץ מורדכו בורוך אברומוביץ׳
1879-1943

דגם: 00000184570

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם