» קבורה » קובנה » כונס » נגנביצכיס י ה 1899-1976
נגנביצכיס י ה 1899-1976
נגנביצכיס י ה
1899-1976

דגם: 00000183654

סוגי שירות ומחירון

$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם