» קבורה » גומל » דרום 2 » אלכסבה טמרה פטרובנה 1939-2008
אלכסבה טמרה פטרובנה 1939-2008
אלכסבה טמרה פטרובנה
1939-2008

דגם: 00000183523

סוגי שירות ומחירון

$120

$220
$70

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם