» קבורה » קובנה » כונס » שינכמן אברם 1917-1985
שינכמן אברם  1917-1985
שינכמן אברם
1917-1985

דגם: 00000182404

סוגי שירות ומחירון

$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם