» קבורה » קייב » ברכובצי » בינדר ריבה מויסבנה 1905-1979
בינדר ריבה מויסבנה 1905-1979
בינדר ריבה מויסבנה
1905-1979

דגם: 00000181569

סוגי שירות ומחירון

$150
$130
$0
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם