» קבורה » קייב » ברכובצי » זבניהצכיה גולדה מושכובנה 1890-1969
זבניהצכיה גולדה מושכובנה 1890-1969
זבניהצכיה גולדה מושכובנה
1890-1969

דגם: 00000179458

סוגי שירות ומחירון

$130
$100
$0
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם