» קבורה » קייב » ברכובצי » בנצמן יוסיף יסכוביץ׳ 1897-1978
בנצמן יוסיף יסכוביץ׳ 1897-1978
בנצמן יוסיף יסכוביץ׳
1897-1978

דגם: 00000175445

סוגי שירות ומחירון

$130
$100
$0
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם