» קבורה » נובוזיבקוב » ממוריל כרהובסכיי לס » גינזבורג יסק 1909-1942
גינזבורג יסק  1909-1942
גינזבורג יסק
1909-1942

דגם: 00000174973

סוגי שירות ומחירון

$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם