» קבורה » קובנה » כונס » ארנביצ׳וס שלמה ברכס 1921-1983
ארנביצ׳וס שלמה ברכס 1921-1983
ארנביצ׳וס שלמה ברכס
1921-1983

דגם: 00000173749

סוגי שירות ומחירון

$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם