» קבורה » מאלין » מלין » דורפמן בוריס בניהמינוביץ׳ 1900-1968
דורפמן בוריס בניהמינוביץ׳ 1900-1968
דורפמן בוריס בניהמינוביץ׳
1900-1968

דגם: 00000171077

סוגי שירות ומחירון

$110
$80
$0
$10
$75
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם