» קבורה » רומני » רומני » ברמן יזריל סמוילוביץ׳ 1893-1959
ברמן יזריל סמוילוביץ׳ 1893-1959
ברמן יזריל סמוילוביץ׳
1893-1959

דגם: 00000170067

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם