» קבורה » רומני » רומני » גרוזובסכיה סוניה זלמובנה 1883-1945
גרוזובסכיה סוניה זלמובנה 1883-1945
גרוזובסכיה סוניה זלמובנה
1883-1945

דגם: 00000169498

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם