» קבורה » קייב » ברכובצי » יזרילבסכיי מויסי שימנוביץ׳ 1920-1981
יזרילבסכיי מויסי שימנוביץ׳ 1920-1981
יזרילבסכיי מויסי שימנוביץ׳
1920-1981

דגם: 00000166847

סוגי שירות ומחירון

$130
$100
$0
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם