» קבורה » קייב » ברכובצי » רוטשטין נהמה ליברובנה 1900-1969
רוטשטין נהמה ליברובנה 1900-1969
רוטשטין נהמה ליברובנה
1900-1969

דגם: 00000165433

סוגי שירות ומחירון

$130
$100
$0
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם