» קבורה » קייב » ברכובצי » שרמן יסק מויסביץ׳ 1903-1988
שרמן יסק מויסביץ׳ 1903-1988
שרמן יסק מויסביץ׳
1903-1988

דגם: 00000165068

סוגי שירות ומחירון

$150
$130
$0
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם