» קבורה » גומל » דרום 2 » אנטין ארכדיי דבידוביץ׳ 1928-1998
אנטין ארכדיי דבידוביץ׳ 1928-1998
אנטין ארכדיי דבידוביץ׳
1928-1998

דגם: 00000001615

סוגי שירות ומחירון

$120

$220
$70

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם