» קבורה » רומני » רומני » בילנכו מנדל ברכוביץ׳ 1875-0000
בילנכו מנדל ברכוביץ׳ 1875-0000
בילנכו מנדל ברכוביץ׳
1875-0000

דגם: 00000157680

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם