» קבורה » קייב » ברכובצי » רויטמן יכוב יוסיפוביץ׳ 1907-1981
רויטמן יכוב יוסיפוביץ׳ 1907-1981
רויטמן יכוב יוסיפוביץ׳
1907-1981

דגם: 00000154528

סוגי שירות ומחירון

$130
$100
$0
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם