» קבורה » רומני » רומני » וולכוביץ׳ בוריס זלמנוביץ׳ 1896-1953
וולכוביץ׳ בוריס זלמנוביץ׳ 1896-1953
וולכוביץ׳ בוריס זלמנוביץ׳
1896-1953

דגם: 00000154226

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם