» קבורה » קייב » ברכובצי » ינובר מר זורוהוביץ׳ 1907-1968
ינובר מר זורוהוביץ׳ 1907-1968
ינובר מר זורוהוביץ׳
1907-1968

דגם: 00000150924

סוגי שירות ומחירון

$130
$100
$0
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם