» קבורה » מאלין » מלין » דימרסכיי א פ 1911-1941
דימרסכיי א פ 1911-1941
דימרסכיי א פ
1911-1941

דגם: 00000149914

סוגי שירות ומחירון

$110
$80
$0
$10
$75
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם