» קבורה » וברוביצ׳י » וברוביצ׳י » ליפכינה ריסה יוסיפובנה 1917-1981
ליפכינה ריסה יוסיפובנה 1917-1981
ליפכינה ריסה יוסיפובנה
1917-1981

דגם: 00000148539

סוגי שירות ומחירון

$100
$80
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם