» קבורה » רצ׳יצה » רצ׳יצה » צ׳רניהבסכיה פניה סימונובנה 1906-1982
צ׳רניהבסכיה פניה סימונובנה 1906-1982
צ׳רניהבסכיה פניה סימונובנה
1906-1982

דגם: 00000014755

סוגי שירות ומחירון

$130

$250
$90

$210
$0
$30
$10
$80
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם