» קבורה » קייב » ברכובצי » צורכיס סרול כויפמנוביץ׳ 1892-1971
צורכיס סרול כויפמנוביץ׳ 1892-1971
צורכיס סרול כויפמנוביץ׳
1892-1971

דגם: 00000146830

סוגי שירות ומחירון

$130
$100
$0
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם