» קבורה » קייב » ברכובצי » שוסטרמן ברכוביץ׳ 1917-1981
שוסטרמן  ברכוביץ׳ 1917-1981
שוסטרמן ברכוביץ׳
1917-1981

דגם: 00000144653

סוגי שירות ומחירון

$130
$100
$0
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם