» קבורה » אוליאנובסק » סטרו יבריסכו » טוכר רוזה יוסיפובנה 1885-1955
טוכר רוזה יוסיפובנה 1885-1955
טוכר רוזה יוסיפובנה
1885-1955

דגם: 00000143547

סוגי שירות ומחירון

$130
$100
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם