» קבורה » אוליאנובסק » סטרו יבריסכו » טבוהוב ליזר פיסהוביץ׳ 1893-1949
טבוהוב ליזר פיסהוביץ׳ 1893-1949
טבוהוב ליזר פיסהוביץ׳
1893-1949

דגם: 00000143096

סוגי שירות ומחירון

$130
$100
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם