» קבורה » וברוביצ׳י » וברוביצ׳י » גבין בוריס נוסונוביץ׳ 1911-1972
גבין בוריס נוסונוביץ׳ 1911-1972
גבין בוריס נוסונוביץ׳
1911-1972

דגם: 00000142625

סוגי שירות ומחירון

$100
$80
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם