» קבורה » קובנה » כונס » צומיק אטיה 1926-2009
צומיק אטיה  1926-2009
צומיק אטיה
1926-2009

דגם: 00000142039

סוגי שירות ומחירון

$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם