» קבורה » אוליאנובסק » סטרו יבריסכו » כץ בללה יוסיפובנה 1908-1962
כץ בללה יוסיפובנה 1908-1962
כץ בללה יוסיפובנה
1908-1962

דגם: 00000140117

סוגי שירות ומחירון

$130
$100
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם