» קבורה » קובנה » כונס » כפלן י י 0000-1959
כפלן י י 0000-1959
כפלן י י
0000-1959

דגם: 00000136718

סוגי שירות ומחירון

$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם