» קבורה » וברוביצ׳י » וברוביצ׳י » גרטמן יסיל ברכוביץ׳ 1920-1990
גרטמן יסיל ברכוביץ׳ 1920-1990
גרטמן יסיל ברכוביץ׳
1920-1990

דגם: 00000135807

סוגי שירות ומחירון

$100
$80
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם