» קבורה » כרסנופולי » כרסנופולי » בסכין ידה מרכובנה 1927-1974
בסכין ידה מרכובנה 1927-1974
בסכין ידה מרכובנה
1927-1974

דגם: 00000134017

סוגי שירות ומחירון

$170
$130
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם