» קבורה » קובנה » כונס » פרידברג אברוום אלטרוביץ׳ 1909-1977
פרידברג אברוום אלטרוביץ׳ 1909-1977
פרידברג אברוום אלטרוביץ׳
1909-1977

דגם: 00000133827

סוגי שירות ומחירון

$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם