» קבורה » קובנה » כונס » פלוכשטס הים יציכוביץ׳ 1912-1984
פלוכשטס הים יציכוביץ׳ 1912-1984
פלוכשטס הים יציכוביץ׳
1912-1984

דגם: 00000131005

סוגי שירות ומחירון

$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם