» קבורה » גומל » דרום 1 » אידלינה וורה יוסיפובנה 1918-1965
אידלינה וורה יוסיפובנה 1918-1965
אידלינה וורה יוסיפובנה
1918-1965

דגם: 00000013050

סוגי שירות ומחירון

$80

$210
$55

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם