» קבורה » וברוביצ׳י » וברוביצ׳י » ליפכין לוניד דנילוביץ׳ 1939-2009
ליפכין לוניד דנילוביץ׳ 1939-2009
ליפכין לוניד דנילוביץ׳
1939-2009

דגם: 00000130203

סוגי שירות ומחירון

$100
$80
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם