» קבורה » מאלין » מלין » גלפנד בוריס זינוביביץ׳ 1920-1971
גלפנד בוריס זינוביביץ׳ 1920-1971
גלפנד בוריס זינוביביץ׳
1920-1971

דגם: 00000129560

סוגי שירות ומחירון

$110
$80
$0
$10
$75
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם