» קבורה » קובנה » כונס » פילבינסכיי כ ה 1914-1989
פילבינסכיי כ ה 1914-1989
פילבינסכיי כ ה
1914-1989

דגם: 00000126115

סוגי שירות ומחירון

$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם