» קבורה » קובנה » כונס » פרידברג מירה 1927-2004
פרידברג מירה  1927-2004
פרידברג מירה
1927-2004

דגם: 00000124814

סוגי שירות ומחירון

$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם