» קבורה » קובנה » כונס » פולונצכיי נ ב 1909-1979
פולונצכיי נ ב 1909-1979
פולונצכיי נ ב
1909-1979

דגם: 00000122344

סוגי שירות ומחירון

$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם