» קבורה » קייב » ברכובצי » גוהלרנר לזר מויסביץ׳ 1901-1969
גוהלרנר לזר מויסביץ׳ 1901-1969
גוהלרנר לזר מויסביץ׳
1901-1969

דגם: 00000119349

סוגי שירות ומחירון

$130
$100
$0
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם