» קבורה » אוברוך » וברוץ׳ » פרלמן יוסיף יליץ׳ 1915-1994
פרלמן יוסיף יליץ׳ 1915-1994
פרלמן יוסיף יליץ׳
1915-1994

דגם: 00000118223

סוגי שירות ומחירון

$140
$100
$0
$15
$10
$80
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם