» קבורה » אוברוך » וברוץ׳ » דורפמן א מ 0000-0000
דורפמן א מ 0000-0000
דורפמן א מ
0000-0000

דגם: 00000117847

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$0
$15
$10
$80
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם