» קבורה » אוברוך » וברוץ׳ » צ׳וז׳יק רומן מרכוביץ׳ 1903-1964
צ׳וז׳יק רומן מרכוביץ׳ 1903-1964
צ׳וז׳יק רומן מרכוביץ׳
1903-1964

דגם: 00000117622

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$0
$15
$10
$80
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם